ADWOKAT ARTUR JAWORSKI

Kancelaria Adwokacka
w Busku - Zdroju

Os. Kościuszki 1/2
28-100 Busko-Zdrój

Tel. kom. 504-090-863

Tel. stac. 41-378-45-03


Filia Kancelarii Adwokackiej
w Kazimierzy Wielkiej

Ul. 1 Maja 14
28-500 Kazimierza Wielka

Tel. kom. 504-090-863

Postępowanie cywilne w sprawach ze stosunków prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, egzekucyjnego, prawa pracy, a w szczególności:

  • sprawy o zapłatę w postępowaniu procesowym, nakazowym, upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym e-sąd;
  • sprawy o własność i inne prawa rzeczowe, stwierdzenie zasiedzenia, uwłaszczenia, ochrona własności – eksmisja, zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej, służebności, sprawy o naruszenie posiadania – ochrona posiadania, postępowanie wieczytsoksięgowe;
  • sprawy o naprawie szkody, odszkodowania z czynów niedozwolonych, odszkodowania z tytułu szkody na mieniu i na osobie, wypadki komunikacyjne, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę;
  • sprawy ze stosunków zobowiązaniowych w tym między innymi z umów sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy, o dzieło, ubezpieczenia;
  • sprawy z zakresu prawa spadkowego w tym sprawy o stwierdzenie nabycia spadku (na mocy ustawy lub z testamentu) i przedmiotu zapisu windykacyjnego, sprawy o zachowek, o dział spadku;
  • sprawy ze stosunków małżeńskich w tym sprawy o rozwód i o separację, sprawy o podział majątku wspólnego małżonków;
  • sprawy ze stosunków między rodzicami a dziećmi w tym sprawy o władzę rodzicielską, o kontakty z dziećmi, o alimenty;
  • sprawy z zakresu prawa pracy w tym sprawy o roszczenia ze stosunku pracy.