ADWOKAT ARTUR JAWORSKI

Kancelaria Adwokacka
w Busku - Zdroju

Os. Kościuszki 1/2
28-100 Busko-Zdrój

Tel. kom. 504-090-863

Tel. stac. 41-378-45-03


Filia Kancelarii Adwokackiej
w Kazimierzy Wielkiej

Ul. 1 Maja 14
28-500 Kazimierza Wielka

Tel. kom. 504-090-863

Postępowanie administracyjne przed organami administracji publicznej i organami jednostek samorządu terytorialnego, a w szczególności:

  • sporządzanie odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia wydane przez organ I instancji do organu wyższego stopnia;
  • wnioski o wznowienie postępowania zakończonego decyzją ostateczną;
  • wnioski o zmianę, uchylenie, stwierdzenie nieważności decyzji.