ADWOKAT ARTUR JAWORSKI

Zdjęcie w zakładce „KANCELARIA”:
- źródło: Flickr – https://www.flickr.com
- autor: Rae Allen
- tytuł: Themis
- link do źródła zdjęcia: https://www.flickr.com/photos/raeallen/14890121841
- link do profilu autora: https://www.flickr.com/photos/raeallen
- zdjęcie na licencji Creative Commons CC BY 2.0
- link do licencji: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode
- link do skróconej wersji licencji: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
- naniesione zmiany: zmiana rozmiaru zdjęcia, zmiana proporcji zdjęcia, kadrowanie