ADWOKAT ARTUR JAWORSKI

Kancelaria Adwokacka
w Busku - Zdroju

Os. Kościuszki 1/2
28-100 Busko-Zdrój

Tel. kom. 504-090-863

Tel. stac. 41-378-45-03


Filia Kancelarii Adwokackiej
w Kazimierzy Wielkiej

Ul. 1 Maja 14
28-500 Kazimierza Wielka

Tel. kom. 504-090-863

Postępowanie karne, postępowania karno-skarbowe, postępowanie w sprawach o wykroczenia, postępowanie wykonawcze poprzez:

  • obronę w toku postępowania przygotowawczego i sądowego w sprawach o przestępstwa z ścigane z urzędu, na wniosek, z oskarżenia prywatnego – prywatki, wykroczenia, o przestępstwa i wykroczenia karnoskarbowe;
  • reprezentację skazanego w toku postępowania wykonawczego w tym sporządzanie wniosków o przerwę i odroczenie wykonania kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie, o zastosowanie dozoru elektronicznego;
  • reprezentację osoby działającej jako oskarżyciel posiłkowy, prywatny w sprawach karnych.