ADWOKAT ARTUR JAWORSKI

Kancelaria Adwokacka
w Busku - Zdroju

Os. Kościuszki 1/2
28-100 Busko-Zdrój

Tel. kom. 504-090-863

Tel. stac. 41-378-45-03


Filia Kancelarii Adwokackiej
w Kazimierzy Wielkiej

Ul. 1 Maja 14
28-500 Kazimierza Wielka

Tel. kom. 504-090-863

2

Kancelaria adwokacka adwokata Artura Jaworskiego świadczy pomoc prawną, którą wykonuje w ramach prywatnej praktyki adwokackiej. Pomoc ta obejmuje w szczególności prawo karne i karnoskarbowe, cywilne, rodzinne, prawo zamówień publicznych, prawo administracyjne.

W zakres pomocy prawnej wchodzi prowadzenie spraw i reprezentacja procesowa przed wszystkimi sądami i urzędami na wszystkich etapach postępowań osób fizycznych, osób prowadzących działalność gospodarczą i osób prawnych występujących w charakterze powodów, pozwanych, wnioskodawców i uczestników postępowań, stron oraz osób fizycznych będących, pokrzywdzonymi, podejrzanymi, oskarżonymi, skazanymi przeciwko którym prowadzone jest postępowanie karne lub postępowanie wykonawcze.

Nadto w zakres świadczonych usług wchodzi sporządzanie różnego rodzaju pism procesowych, pism przygotowawczych w tym pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń, kasacji, odwołań, skarg oraz udzielanie bieżących porad prawnych i przygotowywanie opinii prawnych.

Adwokat Arturt Jaworski jest absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikację adwokacką odbył w Busku – Zdroju w ramach Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej. Jest wpisany na listę adwokatów pod numerem 512.